job job job job job  job           jobjob    

Tag: sekeh

سکه پنج پهلوی طلا

 sekeh pahlavi

مشخصات سکه پهلوی طلا

برای بزرگتر دیدن روی عکس بالا کلیک کنید

پهلوی واحد پول سکه در دوره پهلوی بود. البته از اشتباهات بزرگ پهلوی انتخاب ریال به جای واحد پول ایران بود ریال کلمه پرتغالی اسپانیولی به معنی سلطنت هست که توسط پرتغالی ها به منطقه خلیج پارس وارد شد و خیلی از کشورهای منطقه ریال را واحد پول انتخاب کردند اما در ایران هیچگاه ریال به عنوان پول پذیرفته نشد و مردم از آن استفاده نکردند و همجنان استفاده نمی کنند تنها زمانی که نامی ملی برای واجد پول ایران انتخاب شود ممکن است مردم از آن استفاده کنند. هر چند تومان واحد پولی مغولی است اما از ریال در هر صورت بهتر است دوره احمدی نژاد تب تغییر واحد پول اوج گرفت اما آن دوره بسیاری از کارها هیجانی، غیر علمی غیر کارشناسی بدون برنامه با اغراض سیاسی و زودگر بود که متاسفانه به طرح تغییر واحد پول ضربه زد. همچنان گزینه تغییر نام برای واحد پول ایران وجود دارد. ریال را هیچ وقت ملت دوست نداشتند و بکار نبردند تنها صدا سیما و ارگانهای دولتی وازه ریال را بکار می برند. “دریک” می توند نام ساده و خوبی برای وحد پول باشد که دوره باستان در ایران رایج بوده است. دنباله نوشتار

Share

نرخ سکه طلا 

Share

output_nrpmHy
Reportage
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job