job job job  job        jobjob job  job

Tag: iPadMini

خاموش نشدن آیپد مینی

گاهی آیپد مینی هنگ می کند و قفل می شود بطوریکه حتی خاموش هم نمی شود در این مواقع باید دو تا دکمه هوم Home و اسلیپ Sleep با هم به مدت ده ثانیه بفشارید تا خاموش شود

iPadMini

Share

Reportage
Iran
Iran
notruf

     job