job job job  job        jobjob job  job

Tag: Alexander Dobrindt (born 7 June 1970)

شش سند همکاری بین وزیر راه ایران و آلمان

alexander-dobrindt

در قالب شش سند همکاری بین وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیرحمل و نقل آلمان قرار شد آلمانی ها شش پروژه از جمله افزایش سرعت قطار تهران ـ تبریز و همچنین حمل و نقل حومه ای تهران و تبریز را در ایران پیاده سازی کنند.

در جریان شش تفاهم نامه ای که ظهر امروز بین عباس آخوندی و الکساندر دوبرینت Alexander Dobrindt (born 7 June 1970) امضا شد، مقرر گردید آلمانی‌ها سه پروژه که به گفته آخوندی برای ایران مهم است را بر عهده بگیرند. یکی حمل و نقل حومه ای تهران بزرگ، دیگری حمل و نقل ریلی حومه ای تبریز و سومی تفاهم نامه افزایش سرعت قطار بین تهران و تبریز است. دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job