job job job  job        jobjob job  job

Tag: alalam

ایزدی ها در آلمان

 ایزدی‌ها از اقلیت‌های مذهبی کرد هستند که در شمال عراق، سوریه، جنوب شرقی ترکیه و قفقاز زندگی می‌کنند؛ به زبان کردی و با گویش کرمانجی صحبت می‌کنند، و آیین آنان ایزیدی است که دین باستانی کردی است و در آئین‌های باستانی همچون مانوی و زرتشتی ریشه دارد. البته اجداد ایزدیان به وسیله شیخ عدی مسلمان شدند.

شیخ عدی و ملک طاووس دو عنصر مهم در آیین ایزدیان‌اند. طاووس، نماد طایفه یزیدیه است؛ ایزدیان معتقدند که طاووس نماد «فرشته اعظم» است.

ایزدی‌ها چند نفر هستند ؟
آمار رسمی و مشخصی درباره شمار ایزدیان در دست نیست، و شمار آنان در عراق، سوریه، ترکیه و قفقاز، تا پانصدهزارنفر برآورد می‌شود که حدود دویست‌ هزارنفر آنان در عراق زندگی می‌کنند.

البته تحسین سعید بیک رئیس ایزدیان گفته است که آنان در عراق بین ۶۰۰٬۰۰۰ الی ۷۰۰٬۰۰۰ نفر و در دنیا نیز حدود ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر هستند.

ایزدی ها1

ایزدی یعنی چه؟
دنباله نوشتار

Share

Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job