job job job  job        jobjob job  job

Tag: یهودی‌ستیزی

رشد دوباره یهودی‌ستیزی در آلمان

٨٠ سالگی “شب کریستال”

هشتاد سال پیش در ٩ نوامبر سال ١٩٣٨ میلادی، گروه‌های فشار حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان به رهبری هیتلر در سراسر کشور به مغازه‌های یهودیان حمله بردند، کنیسه‌های آن‌ها را به آتش کشیدند و صدها تن را کشتند؛ این شب در آلمان به “شب پوگروم” یا “شب کریستال” معروف است؛ به همین مناسبت، امشب در سراسر آلمان مراسمی خاص برگزار می‌شود.

دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job