job job job  job        jobjob job  job

Tag: پروفسور امیر سمیعی جانشین پدر

پروفسور امیر سمیعی

سمیعی

پروفسور امیر سمیعی، فرزند پروفسور مجید سمیعی، متولد دهم تیر 1349، تحصیلات پزشکی عمومی را در دانشگاه هانوور آلمان به اتمام رساند و با توجه به علاقۀ وافر به جراحی مغز و اعصاب، تحصیلات جراحی مغز و اعصاب را در مکانی غیر از محل حضور پدر (پروفسور مجید سمیعی) در بیمارستان آموزشی Charité در برلین و UCLA به انجام رساند. وی در سال 1387 موفق شد به استاد تمامی در این رشته نائل آید واز همان هنگام نایب رئیس INI در هانوور میباشد.


output_nrpmHy


Iran
notruf

     job