Friday, 13. June 2014  ir    ir ir
نماینده آلمان در 1+5 بعدازظهر در تهران
هانس دیتر لوکاس مدیرکل سیاسی وزارت خارجه آلمان و نماینده این کشور در گروه 1+5 بعدازظهر امروز (جمعه) در رأس هیأتی به منظور شرکت در یکصد و پنجاه و ششمین نشست برگدورف bergedorf متعلق به موسسه مطالعاتی کوربر وارد تهران می‌شود. هلگا بارت از دفتر صدراعظم آلمان، مارکوس پوتسل... Read more