job job job  job        jobjob job  job

Tag: میکائیل

عکس جالب از سفیر آلمان در ایران

 

سفیر آلمان در ایران آدم فروتنی است به نام میشل (میکائیل) کلور برچتولد Michael Klor-Berchtold  است و ظاهرا فارسی هم بلد است. او قبلا سفیر آلمان در یمن بوده است. او در آدیس آبابا و اسراییل هم کارمند سفارت بوده است.

میکاییل کلور-برشتولد از سال 2016 میلادی سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری فدرال آلمان در جمهوری اسلامی ایران است. دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job