Wednesday, 1. October 2014  ir    ir ir
میزبانی متقابل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور
صفحه فیس بوکی به نام میزبانی متقابل دانشجویان ایرانی، در تعریف خود اینگونه می نوسید: بسیاری از ما دانشجویان ایرانی در هر کجای دنیا، دوست داریم که از این فرصت چند ساله که به واسطه ی داشتن ویزای تحصیلی ایجاد شده است، حداکثر استفاده را بکنیم. شهرها و مکان... Read more