job job job  job        jobjob job  job

Tag: محرم

محرم عرب پرستی است یا نوروز؟

f2

سخن با آن دسته از جوانان کم مطالعه درباره تاریخ و ریشه خود است که از طرف دیگر بام افتادند. آنها از این طرف و آنها از آن طرف.

عده ای جوان از ناراحتی از وضعیت پیش آمده اجتماعی در کشور همه سنن آیینی و ملی پس از اسلام را نشان عربیت و عرب پرستی می دانند و مشخصه بارز هر دو طیف مخالف (مذهبی تندرو در برابر تفکر ملی تندرو و سکولار)، مطالعه بسیار کم و تعصب و نفرت ناشی از این کم دانشی است.

در نوشتار جداگانه درباره محرم  اینکه صد در صد ریشه ایرانی دارد پرداختیم ایینی کاملا ایرانی پویا جذاب که هویت ایرانی را پاس داری کرده است. همه ظرایف هویت ایرانی باستان را محرم برای ما زنده نگه داشته است از گوشه های موسیقی باستان گرفته تا ایین های نمایشی تناتر و باور و اندیشه و داستان های زرتشت سیاوش خوانی شاهنامه و اوستا و حتی آیین مهر که در محرم تعبیه شده است.

اما عده ای جوان کم مطالعه که گرفتار تعصب و نفرت شده اند فکر می کنند محرم عربی است در حالیکه عرب ها می گویند محرم مجوسی است! دنباله نوشتار

ماشین نویسی محرم

0.248155001326261861_taknaz_ir 120766_446

 

123757_373 123761_166 14747457932647974142 1722081242319012714851986021793253143182224 71073937043640990698 92512564302265641326 axparsie08e693890a872c12916af2fde361af3_896021_orig Machin-Moharam moharam-90-4 thumb_HM-20134749818031409581376069671.9648


Iran
notruf

     job