job job job  job        jobjob job  job

Tag: مجوسی

صدام و ایرانی های مجوس

آخرین حرفی که صدام پای چوبۀ دار دربارۀ ایرانیان زد

صدام مردی که حتی در لحظه آخر با نفرت از ایران و ایرانیان مرد. موفق الربیعی، سیاستمدار و وزیر سابق امنیت ملی عراق، که در مراحل تحقیقات و بازجویی از صدام تا لحظۀ اعدام او حضور داشت در مصاحبه با  شبکۀ عراقی «آسیا» تأکید کرد صدام توهم ایران هراسی داشته است. الربیعی گفت: «وقتی که جلو در مرکزی که قرار بود حکم اعدام در آن اجرا شود صدام را تحویل گرفتم و به اتاق قاضی بردم تا لایحۀ اتهاماتش قرائت شود، صدام تکرار می کرد: مرگ بر ایران… مرگ بر ایرانی های مجوس».
الربیعی تأکید می کند که صدام هنرپیشۀ بسیار خوبی بود و تمام زندگی برایش به مثابۀ یک تئاتر بود که باید در آن نقش بازی می کرد. حتی در آخرین لحظات زندگی هم تظاهر به قوی بودن می کرد طوری که وقتی وارد اتاق اعدام شد و طناب دار را دید گفت: «دکتر، این برای مرد است»! دنباله نوشتار

Share

محرم عرب پرستی است یا نوروز؟

f2

سخن با آن دسته از جوانان کم مطالعه درباره تاریخ و ریشه خود است که از طرف دیگر بام افتادند. آنها از این طرف و آنها از آن طرف.

عده ای جوان از ناراحتی از وضعیت پیش آمده اجتماعی در کشور همه سنن آیینی و ملی پس از اسلام را نشان عربیت و عرب پرستی می دانند و مشخصه بارز هر دو طیف مخالف (مذهبی تندرو در برابر تفکر ملی تندرو و سکولار)، مطالعه بسیار کم و تعصب و نفرت ناشی از این کم دانشی است.

در نوشتار جداگانه درباره محرم  اینکه صد در صد ریشه ایرانی دارد پرداختیم ایینی کاملا ایرانی پویا جذاب که هویت ایرانی را پاس داری کرده است. همه ظرایف هویت ایرانی باستان را محرم برای ما زنده نگه داشته است از گوشه های موسیقی باستان گرفته تا ایین های نمایشی تناتر و باور و اندیشه و داستان های زرتشت سیاوش خوانی شاهنامه و اوستا و حتی آیین مهر که در محرم تعبیه شده است.

اما عده ای جوان کم مطالعه که گرفتار تعصب و نفرت شده اند فکر می کنند محرم عربی است در حالیکه عرب ها می گویند محرم مجوسی است! دنباله نوشتار

Share

Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job