job job job  job        jobjob job  job

Tag: قلعه نویی

زیباترین شب خندوانه با حضور فردوسی پور

خندوانه با حضور فردوسی پور

حضور عادل فردوسی پور در خندوانه یکی از زیباترین شب های این برنامه طنز را رقم زد. ترکیب جناب خان و فردوسی پور بسیار بر زیبایی این مراسم افزوده بود. عادل از آرزو مرگ های مهیج گفت و حرف های فوتبالی که با جناب خان می زد و رامبد آن حرفها را نمی فهمید.    مسابقاتی که رامبد با عادل انجام داد و رامبد همه را باخت.

در این برنامه امیر فردوسی پور در عکس بالا دیده می شود که سالها در شهر آخن آلمان زندگی کرده بود و هشت سال از عادل کوچکتر است. جناب خان برنامه خود را با حروف رمزی دستوری شروع کرد که اشاره به دستورات حرفی بود که عادل به برادر و خواهر خود در منزل می گفت

مثلا ک خ   کولر را خاموش کن  با د ب در را ببیند …

به گفته دوستان عادل او عاشق گوجه فرنگی است. عادل خاطرات زیادی در این برنامه تعریف کرد.

bahrani


Iran
notruf

     job