job job job  job        jobjob job  job

Tag: عفونت

واسکولیت بیماری بیت الله عباسپور

آرنولد

قهرمان پرورش اندام کشور بیت الله عباسپور به دلیل بیماری التهاب رگها در گذشته است. علت مرگ او قطعا به دوران ورزشی او بر میگردد. برخی دلایل مرگ به سبک زندگی گذشته ارتباط دارد. برای مثال دلیل مرگ بروس لی هم به خاطر تمرینات سنگین او بوده است. دلیل مرگ این قهرمان هم به احتمال زیاد به سبک تمرینات او بر می گردد که به بیماری التهاب رگ دچار شده است. در ادامه توضیحاتی درباره این بیماری ارائه می شود.

التهاب رگ یا واسکولیت (به انگلیسی: Vasculitis) به گروه وسیعی از بیماریهای التهابی رگهای خونی (سرخ‌رگ‌ها، سیاه‌رگ‌ها و مویرگ‌ها) اطلاق می‌شود. گاه واسکولیت اولیه است که بیماری بر اساس درگیری رگهای خونی به وجود می‌آید و گاه التهاب رگ به عنوان یکی از تظاهرات بیماری دیگری است مثلاً در لوپوس ما ممکن است واسکولیت داشته باشیم که واسکولیت ثانویه‌است.

نامگذاری و طبقه بندی واسکولیت‌ها بیشتر برحسب نوع و محل رگ درگیر انجام می‌شود. این بیماریها نه واگیردار هستند و نه می‌توان مانع از ایجاد آنها شد.

دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job