job job job  job        jobjob job  job

Tag: عرب پرستی

محرم عرب پرستی است یا نوروز؟

f2

سخن با آن دسته از جوانان کم مطالعه درباره تاریخ و ریشه خود است که از طرف دیگر بام افتادند. آنها از این طرف و آنها از آن طرف.

عده ای جوان از ناراحتی از وضعیت پیش آمده اجتماعی در کشور همه سنن آیینی و ملی پس از اسلام را نشان عربیت و عرب پرستی می دانند و مشخصه بارز هر دو طیف مخالف (مذهبی تندرو در برابر تفکر ملی تندرو و سکولار)، مطالعه بسیار کم و تعصب و نفرت ناشی از این کم دانشی است.

در نوشتار جداگانه درباره محرم  اینکه صد در صد ریشه ایرانی دارد پرداختیم ایینی کاملا ایرانی پویا جذاب که هویت ایرانی را پاس داری کرده است. همه ظرایف هویت ایرانی باستان را محرم برای ما زنده نگه داشته است از گوشه های موسیقی باستان گرفته تا ایین های نمایشی تناتر و باور و اندیشه و داستان های زرتشت سیاوش خوانی شاهنامه و اوستا و حتی آیین مهر که در محرم تعبیه شده است.

اما عده ای جوان کم مطالعه که گرفتار تعصب و نفرت شده اند فکر می کنند محرم عربی است در حالیکه عرب ها می گویند محرم مجوسی است! دنباله نوشتار

Share

دانشگاه محرم

alam

اگر روزی در سرتاسر ایران زمین دانشگاه هایی به نام محرم ساخته شود هیچ جای تعجبی نیست. محرم یک علم هست. محرم اسرار نهفته فرهنگ و هنر تاریخ و اسطوره و عقاید ایران هست. در محرم بسیاری از گوشه ها و آواهای ایران باستان در غالب تعزیه و نوحه حفظ شده است. بسیاری از سمبل های سوگواری سیاوش در این آیین پاس داشته شده است. بسیاری از باورها و نمادهای آیین مهر در محرم گنجانده شده است. تئاتر و هنر تجسمی مردم ایران باستان با محرم دوام یافته است. در این آیین بزرگ هویت ایرانی پاس داشته شده است. یک همایش بزرگ ملی و مردمی و ایرانی است. کسی از محرم چه می داند.

آنها که پاس داشتن آیین محرم را به عرب پرستی متهم می کنند در واقع از ایرانیت فقط نامش را به یدک می کشند و هیچ مطالعه ای در این باره ندارند. اگر محرم نبود همین افراد متعصب اکنون مثل عرب های سنی سوریه و عرب شده های شرق مدیترانه و شمال افریقا و مصر به عرب بودن خود افتخار می کردند و بواسطه همین محرم است که اکنون ایرانی هستند با این حال هوش نیاکان ایرانی ما را که باعث شده آنها اکنون ایرانی بمانند به تمسخر می گیرند به جای آنکه سپاس گزار نیاکان باشند.

 کسانی که محرم را عرب پرستی می دانند باید بدانند اگر محرم نبود الان داعیه ناسیونالیستی عربی انها گوش ملت و فلک را کر کرده بود. محرم عزیز است و حتی میزان جنبش نشاط و پویایی محرم هیچ از نوروز کم ندارد اگر بیشتر نداشته باشد. این طور نبوده است که ایرانی ها ملت همیشه در خوشی و سماع بوده اند در ایران باستان هم عزا و شادی در کنار هم بود و ملت برای سیاوش عزاداری دقیقا شبیه محرم انجام می دادند.

حضرت زرتشت با 72 تن از یارانش در آتشکده نوش آذر جنوب بلخ کشته شد (بدست تورابر تورانی سر بریده شد). عدد 72 عدد مقدس اوستایی است ستون تخت جمشید 72 تا است رشته های کشتی زرتشتیان 72 تاست. سروده های گات ها 72 پاره است. محرم بسیار زیاد از حادثه کشته شدن این پیامبر ایرانی گرته برداری شده است. یا حداقل تاثیر گرفته است. محرم دروازه ایی بود برای هم حفظ هویت ایرانی و هم حفظ حرمت انسانی، اینکه نخواستیم تسلیم و پیرو رژیم وحشی امویه که اجداد  داعش امروز بودند باشیم. به همین دلیل بود همه به درون سپاه مختار شتافتیم.

محرم بزرگترین شیوه و ابزار ضد داعش است و هر چه محرم ها داغ تر و عزیز تر پاس داشته شوند داعش بیشتر به ورطه ذلت و نابودی خواهد رفت. بواسطه محرم بود که ملت ایران فرهنگ خود را هزار و اندی سال از تفکر داعش پاسداری کرد. عربستان و داعش هر چه عذاب می کشند همه از وجود نام محرم هست.

باید قدردان نیاکان باشیم که چنین حماسه و هوشمندی را در برابر داعش زمان خود طراحی نموده اند و پاسدار همیشگی این آیین باشیم.

محرم بقدری پیچیده است که باید در ایران برای مطالعات محرم اندیشکده و دانشکده ساخته شود.

Share

Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job