job job job  job        jobjob job  job

Tag: شهروندان یمنی مقیم آلمان

اعتراض يمني های مقيم آلمان

به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره شهروندان یمنی مقیم آلمان در اعتراض به سکوت بین المللی در برابر جنایات عربستان سعودی و آمریکا علیه مردم بی گناه یمن در مقابل مقر سازمان ملل در این کشور تجمع کردند.
المسیره افزود: شرکت کنندگان در این تجمع اعتراض آمیز با بر افراشتن تصاویر شهداء و پرچم یمن شعارهایی علیه جنایات آل سعود در این کشور سر دادند.


Iran
notruf

     job