job job job  job        jobjob job  job

Tag: سقوط هواپیما، مهر آباد، شبکه خبر

سقوط هواپیمای مسافربری تهران – طبس

untitled (4)

هواپبمای مسافربری برخواسته از فرودگاه مهرآباد به سوی طبس، دقایقی پس از پرواز در فرودگاه مهرآباد سقوطگرد و متاسفانه موجب کشته شدن هموطنان مان شد.

تعداد کشته شدگان این حادثه هنوز مشخص نیست، اما رسانه ها از مهار آتش سوزی حاصل از این سقوط خبر دادند.

ابن هواپیما ساعت 9,18 دقیقه از فرودگاه مهرآباد برخواسته بود. دنباله نوشتار

Share

Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job