fblike job contact English English English 

Tag: سامانه تجارت ایران اروپا

سامانه تجارت ایران اروپا

در سایت زیر شما می توانید شرکت خود را جهت ارتباط با شرکتهای اروپایی ثبت کنید. و در صورت امکان پس از مکالمه با مدیران سایت به ثبت واقعی برسانید

شبکه ارتباط بازرگانی اروپا-ایران (EURATRA (EUrope-iRAn TRAde network در سال ۱۳۹۴ و با مشارکت برخی‌ از متخصصین صنعتی‌ و نخبگان  ایرانی ‌ شاغل در   شرکت‌های  صنعتی‌ و دانشگاهای معتبر اروپایی و با همکاری گروهی از مدیران مجرب  فعال  در  صنایع داخلی ایران ایجاد شده است. ‌ این سامانه با هدف ایجاد یک پل ارتباطی مستقیم بین صنایع تولیدی و دفاتر فنی‌ و مهندسی‌ ایرانی‌ با شرکت‌های مهندسی‌ و بازارهای معتبر جهانی‌ به ویژه اروپایی، تاسیس گردید.

همزمان با بازگشایی مجدد بازارهای داخلی‌ ایران، بسیاری از موانع بین الملی برای حضور و مشارکت شرکت ها، صنایع و سرمایه گذاران اروپایی در صنایع ایران رفع گردیده است. کارگروه صنعتی‌ و تجاری EURATRA با برخورداری از ارتباط‌ مستقیم و تنگاتنگ با شرکت‌های صنعتی‌ و بنگاه‌های اقتصادی اروپا و با توجه به اشراف و سابقه طولانی‌  در صنایع تولیدی و پروژه‌های اجرایی داخلی‌، امکانی را فراهم آورده است تا شرکت‌ها و تولید کنندگان ایرانی‌ و اروپایی با معرفی محصولات و خدمات و اعلام نیازمندیهای خود در این سامانه، بدون واسطه و به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط باشند. دنباله نوشتار


contact