job job job  job        jobjob job  job

Tag: رضایت مشتری

تفاوت فرهنگ کار در آلمان و ایران

  arbeit3

ایرانبیلد: ایرانیانی که در آلمان زندگی میکنند براحتی می توانند بفهمند که فرهنگ کار در آلمان چه سهمی در پیشرفت این کشور داشته است. عقب ماندگی کشورهای جهان سوم به خصوصیات فردی و بخشی از فرهنگ شان بر میگردد.  بعنوان مثال اگر بخواهیم فرهنگ کار درایران  و آلمان را با هم مقایسه کنیم باید در یک کلام بگوییم در ایران فرهنگ کار با ضعف های اساسی روبروست!

در آلمان برای مثال حتی اگر کسی کار کردن در یک رستوران را تجربه کرده باشد می داند مدیران رستوران حتی از مدیران شرکتهای مهم ایرانی نیز مهارت بیشتری در مدیریت دارند. مهمترین بخش فرهنگ کار در آلمان پرورش نیروی کار و صبر وحوصله ای است که در پرورش نیروی کارگر به خرج می دهند. به جویندگان کار می آموزند که صادق باشند و طوری کار کنند که گویا کار خودشان یا خانواده آنها هست. به آنها می آموزند که کار خوب آنها به سود مجموعه است. می آموزند که کار را برای رفع تکلیف انجام ندهند. می آموزند اگر صاحب کار هم نبود کار خود را به درستی انجام بدهند و به کارفرما خیانت نکنند. دیده شده که حتی کارفرما شش ماه هم نبوده اما همه کارکنان به درستی کار را همچنان ادامه می دانند.

arbeit2

مهمترین بخش فرهنگ کار در آلمان مهره چینی است. مدیران آلمانی به نوعی مهره چینی می کنند که اگر خودشان حتی اگر یکسال هم نباشند این مهره ها مثل یک ماشین بدرستی کار خود را انجام دهند. سلسله مراتب مدیریتی ایجاد میکنند و حتی پایین ترین سطح شغل با نظارت یک با تجربه بالاتری همراه است. همه یاد گرفتند که در کار خود صادق باشند. دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job