fblike job contact English English English 

Tag: دیوخار، خواص دیوخار

راز عمر طولانی مرد چینی ۲۵۶ ساله

  256 years old

ایرانبیلد> داستان های زیادی از انسانه های دوهزار ساله 1500 ساله چندصدساله در تبت و هیمالایا شنیدیم اما واقعیت این است بیشتر آنها مستند و علمی نیست بیشتر بیان افسانه یا آرزو است تا واقعیت. تا کنون انسانی بالاتر از 120-130 سال شناسایی نشده بویژه وقتی که تاریخ تولد بسیاری از آنها به دلیل نبود شناسنامه دقیق نبوده است. بارها پیش آمده که روستاییان و مردم منطقه ای می گفتند فلانی 140 سال عمر دارد و با کنکاش معلوم میشده حتی صد سال هم نبوده است.
اما اینکه انسان های گیاهخوار، بویژه خام خوارها بطور میانگین و نسبی طول عمر بیشتری از همه چیز خوارها و گوشتخوارها دارند و انسانهایی سالم تری هستند شکی نیست. اصولا وجود گوشت خواری در بشر و کشتار حیوانات هنور نشانه عدم توسعه آگاهی و رشد نیافتگی ذهن و خرد بشر است. امید است در قرن بعدی بشر باندازه ای از رشد و آگاهی برسد که دست از کشتار و خوردن حیوانات بردارد چون رفتاری بسیار خطرناک برای سلامتی و محیط زیست است. اما با وجود این هنوز معلوم نشده است که یک همه چیزخوار هم نتواند عمر بیشتری از گیاهخوار داشته باشد. اما آنچه مهم است میانگین نسبی طول عمر است که در گیاهخواران چند دهه بیشتر از گوشتخوران هست. دنباله نوشتار


contact