Friday, 12. September 2014  ir    ir ir
فرش ایرانی در دموتکس 2015 آلمان
به گزارش “شاتا” سرپرست مرکز ملی فرش ایران در نشست مدیران مجموعه نمایشگاهی دویچه مسه آلمان (دموتکس) از برنامه عرضه و نمایش فرش ایران در حالتی غیرتجاری و با رویکرد معرفی و تبلیغ فرهنگی و هنری در نمایشگاه دموتکس 2015 آلمان خبر داد. حمید کارگر در این زمینه گفت: بر... Read more