Friday, 12. September 2014  ir    ir ir
طلای ایرانی‌ها بیش از ذخایر بانک مرکزی!
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها میزان طلای ذخیره شده در خانه ایرانی‌ها از میزان ذخایر بانک مرکزی کشور هم بیشتر شده و برابر با واردات 9 ماهه کشور در این حوزه است. روزنامه شهروند نوشت: در اقتصاد، مفهوم انباشت طلا را در بانک‌های مرکزی و به‌عنوان یک پشتوانه برای پول... Read more