job job job  job        jobjob job  job

Tag: خاطرات ایران، ورونیکا اشمیت، دیوچه وله

آموزه های ایران؛ یادداشتی از ورونیکا اشمیت

0,,16321163_303,00

ورونیکا اشمیت دانش‌آموخته ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی از دانشگاه بامبرگ است. او ۶ ماه در ایران تحصیل کرده و برای سایت فارسی دویچه‌وله از پیچ‌وخم‌های زندگی روزمره یک دانشجوی آلمانی در ایران نوشته است. وی پس از بازگشت به آلمان در خصوص خاطرات سفر به ایران این گونه می نویسد: بعدتر که به آلمان برگشتم، دوباره تک و تنها وسط سوپرمارکت‌های بزرگ به دنبال یک جنس می‌گشتم و هیچ‌کس هم نبود که کمکم کند. در مکان‌های عمومی در ایران شمار آدم‌ها بسیار بیشتر از دستگاه‌های اتومات است. در آلمان این قضیه کاملا برعکس است. همین ویژگی در ابتدا برای یک خارجی طاقت‌‌فرساست، اما زمانی که به آلمان بازگشتم دلم برای اینکه اینجا و آنجا با مردم صحبت کنم، تنگ می‌شد. تقریبا احساس تنهایی می‌کردم و متوجه شدم که اینجا واقعا می‌شود یک روز را بدون این‌که یک کلمه با کسی حرف زده باشید، سپری کنید. شاید همین هم باعث شده تا خیلی از مردم دیگر کشورها، آلمان را کشوری “سرد” بپندارند.

ادامه ماجرا را دررلینک اصلی ببینید.

بر آمد: دویچه وله

Share

Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job