Sunday, 23. August 2015  ir    ir ir
امروزه لیزر جای خود را به عنوان یک روش درمانی در حوزه درمان بیماری های مختلف باز کرده است، به گونه ای که بیش از ۱۵ بیماری با دانش لیزر درمان می شود. لیزر در حقیقت یک شعاع تابش تک نور است که از مواد مختلف با مکانیزم های... Read more