job job job  job        jobjob job  job

Tag: تغییر قیافه

عکس احمد اسیر بعد از تغییر قیافه

اداره امنیت لبنان، الاسیر را در فرودگاه دستگیر کرد

عکس جوانی

ایرانبیلد IranBild : احمد اسیر یکی از شیاطین وهابی لبنان هست که موجب مرگ بسیاری از لبنانی ها شد. او از تروریست های سوریه حمایت می کرد و در شهر صیدا فتنه مسلحانه راه انداخت و تصمیم داشت شمال لبنان را به تروریست ها بسپرد تا لبنان تجزیه شود و در مقابل حزب الله قرار بگیرند او یک سال مخفی بود و بعد از تغییر قیافه در حال فرار به مصر در فرودگاه با گذرنامه جعلی دستگیر شد. عربستان در سی سال گذشته به پشتوانه دلارهای افسانه ای نفت هزاران سلفی وهابی در سراسر جهان از فیلیپین تا مراکش و حتی کشورهای اروپایی تربیت کرده است که در فکر و ذهنشان جز تنفر و کشتار ار بقیه مردم دنیا نیست. آمریکا با اینکه می داند عربستان عامل اصلی فتنه در جهان هست همچنان از انها حمایت می کنند و تمام اتهاماتی که شایسته نسبت دادن به دوست و برادر خودشان یعنی عربستان هست به ایران نسبت می دهند. اما بزودی جهان بطور جمعی تصمیم خواهد گرفت این فتنه عظیم یعنی تفکر ابن تمیم سلفیت و وهابیت از صحنه جهانی حذف شود. دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job