job contact English 

Tag: ترک سیگار

توسیلاژ جایگزین برای سیگار

%d8%aa%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%a7%da%98

توسیلاژ Tussilago farfaraیا پای خر (به آلمانی Der Huflattich ) (به انگلیسی پای کره اسب Coltsfoot) گیاهی است که شاید بتوان روی جایگزینی آن با سیگار یا در ترک آن پژوهش کرد.

از نکات قابل توجه این گیاه این است که می شود مانند سیگار آن را دود کرد و اتفاقا برای ریه و سرطان ریه و برونشیت خوب است. یعنی دودی که برای سینه خوب است. پژوهشگران می توانند بررسی کنند ببینند آیا می توان این گیاه را جایگزین سیگار حداقل برای بیماران معتاد به سیگار و یا خواهان ترک سیگار نمود یا نه؟

خواص دنباله نوشتار

ترک سیگار

 %d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1

مهمترین گام در ترک سیگار تمرکز آگاهی بر موضوع هست. افزایش آگاهی از زیان های آن و تمرکز روانی بر اختیار خود.

درمان های مختلفی برای ترک سیگار گفته شده اما تا زمانی که تمرکز آگاهی صورت نگیرد هیچکدام از آنها فایده ندارد. اینکه به این نتیجه برسید هیچ کس در دنیا قادر نیست به شما کمک کند و تنها خودتان منشا تحولات بزرگ در زندگی خود هستید.

سن شروع مصرف دخانیات در تمام دنیا رو به کاهش بوده و در ایران هم این گونه بوده است طبق آخرین بررسی‌ها سن شروع مصرف در کشور 13 تا 15 سال است اما در برخی تحقیقات سن پایین‌تر هم نشان داده شده است.

سیگار یکی از بزرگترین و قاتل ترین دشمنان انسان است. بشدت سرطانزا و کشنده است اما بعلت دخالت بزرگ سرمایه داران جهان در تجارت آن آگاهی در این زمینه وجود ندارد.

بیش از 90 درصد افرادی که مبتلا به سرطان ریه تشخیص داده شده اند سیگاری بوده اند.

متاسفانه نه تنها خود افراد سیگاری این بیماری ها را باید تحمل کنند بلکه افرادی که در معرض دود سیگار هستند نیز همه این مشکلات را خواهند داشت

بیش از 35 میلیون نفر در سال اقدام به ترک سیگار می کنند اما کمتر از 7 درصد آن ها موفق به ترک آن می شوند.

دنباله نوشتار