job job job  job        jobjob job  job

Tag: بورسیه غیر قانونی، وزارت علوم، نتیجه بورسیه غیر قانونی، ایران بیلد

اطلاعیه نهایی وزارت علوم در خصوص بورسیه ها

arme-vezaratkhaneh
به گزارش ایران بیلد، وزارت علوم امروز (جمعه) با صدور اطلاعیه‌ای، نتیجه ی بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون را به صورت مشروح اعلام کرد که بر مبنای آن بورسیه ی 840 نفر لغو می شود، از این تعداد 36 نفر لغو تحصیل می شوند اما مابقی به صورت پولی ادامه خواهند داد. تصمیم درباره ی 448 تن از مربیان شاغل به تحصیل نیز بر عهده ی دانشگاه ها خواهد بود. اما بورسیه های اعزام به خارج شده ها، بدون مانع ادامه می یابد.
متن کامل اطلاعیه ی وزارت علوم در پی می آید:

دنباله نوشتار

Share

Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job