job job job  job        jobjob job  job

Tag: بل پالسی

درمان فلج صورت به شیوه پروفسور سميعي

پروفسور سمیعی که مقیم المان هست متولد تهران هست اما اصالتا رشتی هستند. در هانوفر بیمارستان تخصصی دارد . او بیمارستان تخصصی خود را شبیه مغز ساخته هست. او رئيس جامعه جراحان مغز جهان هست.  او درباره درمان عصب صورت به شیوه جراحی گفت: با استفاده از پيوند اعصاب صورت به بخش مرکزي زبان موفق به درمان موثر براي اين مشکل شده‌ام. پروفسور سميعي رئيس جامعه جراحان مغز جهان ، در خصوص کنگره جراحان مغز و اعصاب گفت:‌ من خيلي خوشحالم که تعداد زيادي از اساتيد در اين کنگره حضور پيدا کرده‌اند و اين به نحوي گسترده شده به طوري که آنها همسران خود نيز را آورده‌اند.

professor samii hannover

 اميدواريم اين کنگره نيز مانند کنگره‌هاي قبلي مفيد واقع گردد و همکاران از آن استفاده ببرند. وي گفت: من خودم 2 سخنراني در رابطه با تومورها دارم چرا که تجربه زيادي نياز دارد تا آنها را کاملا راديکال عمل کرد و نتايج مثبتي حاصل نمود. وي افزود: سخنراني دوم من در رابطه با عصب صورت است چرا که اين بيماري سبب خروج انسان از زندگي و منزوي شدن مي‌شود و نمي‌توانند در اجتماع حضور پيدا کنند. دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job