job job job  job        jobjob job  job

Tag: بازار املاک آلمان

بازار مسکن آلمان، آرام ترین و بهترین در جهان

haus

سال‌ها است که کارشناسان بازار مسکن در جهان آلمان را به عنوان کانون بعدی رونق بازار مسکن در دنیا نام می‌برند

آلمان تنها کشور توسعه یافته است که طی یک دهه اخیر قیمت مسکن در آن ثابت مانده است.
این ثبات نه به خاطر رکود بازار مسکن بلکه به علت بنیه قوی این بازار در برابر هر گونه شوک اقتصادی بوده است.
آرامش واقعی در بازار مسکن آلمان که به اعتقاد فعالان آلمانی این بازار تا سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت نتیجه تحولات اقتصادی در اوایل دهه 1990 و بعد از اتحاد دو دولت آلمان شرقی و غربی است. دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job