job job job  job            jobjob job  

Tag: ایپد

خاموش نشدن آیپد مینی

گاهی آیپد مینی هنگ می کند و قفل می شود بطوریکه حتی خاموش هم نمی شود در این مواقع باید دو تا دکمه هوم Home و اسلیپ Sleep با هم به مدت ده ثانیه بفشارید تا خاموش شود

iPadMini

Share

Iran
 width=270
Greenmatech
Iran
notruf

     job