job job job  job        jobjob job  job

Tag: اینگول اشتات

چشم زخم یا چشم دجال؟

 %da%86%d8%b4%d9%85-%db%8c%d9%87%d9%88%d8%af

ایرانبیلد: چشم دجال یک نماد چند هزار ساله است و مربوط با کابالا یا عرفان یهود است. دست های پنهانی که در راس هرم قدرت و ثروت جهان قرار دارند تلاش می کنند کابالا یک دین جهانی شود. این یک نظریه یا تئوری توطئه نیست و واقعا یک برنامه در حال اجرا هست. یهودیان بعلت زندگی در مصر با تمدن و نماد های آیین مصر عجین و آغشته شده و بسیاری از اسطوره های این کیش به اسم دین از اسطوره های مصر باستان است که در  مسیحیت و اسلام و حتی دین زرتشت هم تا حد زیادی رخنه نموده است.

برای نمونه تقدس عدد 72 در دین زرتشت از مصر آمده است. نماد فروهر از مصر امده اما ایرانی ها تعبیر و شکل آن را تغییر داده اند و متناسب با فرهنگ آریایی خود آن را ایرانی تر نموده اند. یکی دیگر از این نماد های کهن، خمسه تک چشم است. دنباله نوشتار


Reportage
Iran
notruf

     job