Thursday, 3. January 2019  ir    ir ir
تبعیض در آلمان
یک دانشجوی آلمانی در شهر اسن essen ابتکار جالبی زده است. او پرسش هایی را برای 709 نفر نماینده مجلس شهر برلین با دو نام مختلف فرستاده است، یکی پائول اشمیت و دیگری مورات ایلماز. نام مورات الماز القاء می کرد که او یک ترک مهاجر است. نتیجه خیلی... Read more
سی نکته درباره تحصیل و کار در آلمان
۱. تحصیل در دانشگاه های دولتی آلمان رایگان است. ۲. مدارک دانشگاه آزاد در آلمان معتبر شناخته میشوند و به مانند دانشگاه سراسری ارزیابی میشوند. ۳. رشته های انگلیسی زبان الزاما پولی نیستند. ۴. حداقل مدرک زبان جهت اقدام به پذیرش مشروط (برای رشته های آلمانی زبان) مدرک B1... Read more