job job job  job        jobjob job  job

Tag: أخمينيون

مفتی عربستان:ایرانیان مسلمان نیستند

majus

ایرانبیلد سایت ایرانیان آلمان: شیخ عبدالعزیز الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی در پاسخ به انتقاد آیت الله علی خامنه ای، رهبر دینی ایران اظهار داشت ایرانیان زردشتی اند آنها “دشمن مسلمانان بویژه اهل تسنن” هستند. (بعلت ترسناک بودن قیافه شیخ مزبور از گذاشتن عکس ایشان مانند سایر سایت ها معذوریم. عکس فوق سه مغ ایرانی در دوره اشکانیان هستند که نام آنها در انجیل آمده است: کسپر،مالخور و بالتازار)

رهبر ایران روز دوشنبه به خاطر چگونگی سازماندهی سفر حج از عربستان به شدت انتقاد کرده و ضرورت تجدید نظر در سیستم اداره اماکن مقدس مسلمانان را خاطرنشان ساخت. دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job