job job job  job        jobjob job  job

Category: اخبار آلمان

تارانت شهری در نزدیک درسدن

tharandt3

عکس های قدیمی در تاریخ ۱۹۰۰ میلادی است

دنباله نوشتار

دره موزله

Moselle Valley2

دنباله نوشتار

کبوتر آلمانی

German_Beauty_Homer

این کبوتر از تغییر ژنتیکی کبوتر آلمانی ایجاد شدهاست. مانند گربه ایرانی که در حقیقت یک گربه ایرانی دیگر نیست بلکه گربه تغییر شکل یافته از نژادهای اولیه گربه ایرانی بوده است دنباله نوشتار

کونیگزبرگ

konigsberg

کونبیگزبرگ (Königsberg (Preußen در بس از جنگ دوم از آلمان جدا شد و به روسیه الحاق شد و اکنون جزو استان کالیننگراد روسیه است. استان پروسیای شرقی بین آلمان و لهستان تقسیم شد. دنباله نوشتار

گرلیتز

شهر گرلیتزدر ایالت زاکسن در کشور آلمان واقع شده‌است.

gorlitz2

شهر بسیار زیبا و تاریخی که نصف آن را به عنوان غرامت همراه با ده ها شهر دیگر به لهستان واگذار کردند نصف شهر آن طرف رودخانه را تخلیه و لهستانی تبارها را وارد کردند. تا مدتها رابطه دو قسمت با هم بد بود اما مردم می توانند در هر دو قسمت پل رفت آمد کنند. پس از پایان جنگ یک سوم خاک فعلی لهستان خاک غرامتی است که از آلمان جدا و به لهستان داده شد. دنباله نوشتار

تابلوی ناپلئون در برلین

brandenburg

تابلوی ناپلئون در برلین اثر چارلز مینر. ارابه چهاراسبه کوآدریگا ننشان‌دهنده نمادین پیروزی ناپلئون بناپارت است.

دروازه براندنبورگ

دروازه براندنبورگ

دروازه براندنبورگ (به آلمانی: Brandenburger Tor) یکی از بناهای تاریخی مهم آلمان در برلین است و امروزه به عنوان سمبل اتحاد این کشور به حساب می‌آید؛ هرچند در دوران جنگ سرد نماد جدایی آلمان شرقی و غربی بود. دنباله نوشتار

درسدن زیبای آلمان

 

ddresden1

درسدن یکی از زیباترین شهرهای آلمان که با سبک باروک دوره رنسانس ساخته شده بود اما بدستور چرچیل نخست وزیر انگلیس با خاک یکسان شد و حدود دویست هزار نفر کشته شدند دنباله نوشتار


Reportage
Iran
notruf

     job