Wednesday, 22. July 2015  ir    ir ir
یونان سر خط خبرها یونان سر خط خبرها
ایرانبیلد> مدت دو هفته است که روزنامه های آلمان به مسئله یونان می پردازند. آلمانی ها علاقه عجیبی به اخبار یونان دارند حتی آن... یونان سر خط خبرها

welt zeit

ایرانبیلد> مدت دو هفته است که روزنامه های آلمان به مسئله یونان می پردازند. آلمانی ها علاقه عجیبی به اخبار یونان دارند حتی آن روزها که خبر ایران داغ بود نتواسنت خبر یونان را از صدر بدر کند. رسانه های آلمان به خاطر تظاهرات های ضد آلمانی در یونان با اشتیاق این خبر را دنبال می کنند. گاهی نخست وزیر یونان سیپراس را مورد تمسخر قرار می دهند. خبر توافق ایران این امید را در آلمانی ها ایجاد کرد که راحت تبعات اخراج یونان از اتحادیه را بپذیرند و رابطه با ایران برای آنها در کاهش تاثیرات بحران یونان مهم ارزیابی می کنند.

اما متاسفانه هنوز خبرگزاری های مهم مانند بیلد bild یعنی تصویر و ولت welt یعنی دنیا در آلمان هستند که همیشه فضای ضد ایرانی را دامن می زنند. رسانه ها در آلمان بشدت در سیطره لابی های صهیونیستی است. تغییر ذهنیت آلمانی ها پس از 35 سال تخریب بی امان و شبانه روزی نسبت به ایران کاری دشوار است و نیاز مهم به ورود دولت ایران در عرصه رسانه در آلمان را می طلبد. غالب مردم آلمان شناختی نادرست و منفی از آنچه درباره ایران به آنها القا شده دارند و اکثریت مردم از نام ایران می ترسند و هنوز بسیاری مردم ایران را تروریست و خطرناک می دانند. ایران باید در کشورهای مهم دنیا با سرمایه گذاری رسانه ایی این فضای منفی تحمیلی را تغییر دهد.

welt

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.