Tuesday, 21. July 2015  ir    ir ir
بیانیه اشتاین مایر درباره قطعنامه شورای امنیت بیانیه اشتاین مایر درباره قطعنامه شورای امنیت
اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، در تاریخ 29/04/1394 در حاشیه شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، در ارتباط با تصویب قطعنامه... بیانیه اشتاین مایر درباره قطعنامه شورای امنیت

steinmeier

اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، در تاریخ 29/04/1394 در حاشیه شورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، در ارتباط با تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، که طی آن توافق وین در خصوص برنامه هسته ای ایران تأیید گردید، گفت:
“شورای امنیت سازمان ملل چند دقیقه پیش به اتفاق آرا توافق وین را تأیید نمود. بدین ترتیب مشخص است: چیزی که در وین مورد توافق قرار گرفت، دارای اعتبار و الزام آور است، نه تنها برای 7 کشوری که در وین مذاکره کردند، بلکه برای تمام 193 کشور عضو سازمان ملل. از هم اکنون مهلت اجرای تعهدات آغاز شده است. بدین معنی که ایران طی ماه های آینده می بایست بخش بزرگی از تأسیسات غنی سازی خود را دمونتاژ و باز نماید و ذخایر اورانیوم غنی شده خود را نابود و یا از کشور خارج سازد. به این ترتیب کشورهای بسیاری در منطقه که نگران دستیابی ایران به بمب هسته ای هستند، امنیت بیشتری خواهند یافت.”

iranerbild

  • iranerbild

    July 21, 2015 #1 Author

    منتظر دیدگاه هستیم

    Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.