job contact English 

دیدار گابریل با روحانی

ایرانبیلد> زیگمار گابریل معاون مرکل و وزیر اقتصاد آلمان با روحانی دیدار کرد. این دیدار در فضای مثبتی انجام شد  و گابریل سخنان مثبتی دراره ایران و روابط دو کشور بیان کرد. گابریل با بیان لینکه نخبگان زیادی در دو کشور هستند اظهار امیدواری کرد روابط ایران و آلمان گسترش یابد و افزون بر روابط تجاری روابط فرهنگی هم افزایش یابد. گابریل در بدو ورود به ایران پیشنهاد کرد برای روابط دائمی با اروپا اسراییل توسط ایران رسمیت شناخته شود و آلمان حاضر است بین ایران و اسراییل میانجی گری کند. بعد از توافق ایران و کشورهای برتر جهان این حس در جامعه بی المللی و فضای سیاسی جهان ایجاد شد که بسیاری از مشکلات جهانی با گفتگو قابل حل خواهد بود. در این دیدار سفیر آلمان در تهران و پروفسور سمیعی هم حضور داشتند.

gabriel gabriel4 gabriel-lockt-iran-mit-wirtschaftsdeal gabriel-lockt-iran-mit-wirtschaftsdeal3 gabriel-lockt-iran-mit-wirtschaftsdeal5 gabriel-lockt-iran-mit-wirtschaftsdeal6 gabriel-lockt-iran-mit-wirtschaftsdeal34contact