Sunday, 19. July 2015  ir    ir ir
همراهی پروفسور سمیعی با زیگمار گابریل همراهی پروفسور سمیعی با زیگمار گابریل
ایرانبیلد> سفر امروز هیات آلمانی به رهبری زیگمار گابریل وزیر اقتصاد به ایران یک روز تاریخی در هر دو کشور است. زیگمار گابریل وزیر... همراهی پروفسور سمیعی با زیگمار گابریل

gabriel

ایرانبیلد> سفر امروز هیات آلمانی به رهبری زیگمار گابریل وزیر اقتصاد به ایران یک روز تاریخی در هر دو کشور است. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان است و اگر بگوییم وزنه سیاسی وزیراقتصاد در آلمان از صدراعظم و رئیس جمهور بیشتر است بیراه نگفته ایم. وزیراقتصاد آلمان از نظر اهمیت و تاثیرگذاری یکی از مهمترین شخصیت ها در آلمان، اروپا و سطح جهان است. این اهمیت حتی در دوران آلمان نازی و پیش از آن هم وجود داشته است.

امروز این شخصیت مهم همراه صد نفر از تجار مهم بین المللی به ایران آمده اند. پروفسور سمعیی جراح شناخته شده مغز هم زیگمار گابریل را با خوشحالی همراهی می کرد. متاسفانه ورود این هیات به ایران با توفان شن در تهران همراه بود اما امیدواریم در برگشت این هیات با دست پر همراه با سود متقابل برای دو ملت و دو کشور با خاطره خوش از ایران بروند. آلمان در این سالهای نزاع اتمی بی دلیل منافع زیادی را در ایران از دست داد. بسیاری از این هزینه ها را ما به خاطر خوب صحبت نکردن با دنیا می پردازیم. فن سخن مهمترین اصل در اقتصاد است متاسفانه ما ایرانی از تاثیر مهمترین بخش اقتصاد یعنی تاثیر روانی سخن و کلام و تاثیر آن بر اقتصاد آگاه نیستیم. سیاست و اقتصاد از هم ناگسستنی اند و سیاستمداران همه باید اهل مدارا و متانت و صبر باشند. آرزومندیم طرف های ایرانی در این مروادات تلاش کنند تکنولوژی هم از آلمان وارد کنند فقط خریدار و بازار مصرف محض نباشند. آلمان بهترین کشور برای الگوبرداری توسعه ایران است چیزی که تا کنون در تاریخ صد ساله رابطه ایران-آلمان جزء در مقطع بسیار کوتاه مورد غفلت واقع شده است.

آقای علی ماجدی سفیر ایران در آلمان که متخصص اقتصاد است در کنار آقای گابریل در مراسم استقبال دیده شده است. در تصویر پایین سمت چپ و پروقسور سمعیی سمت راست همراه با کیف مسافرتی اش مشاهده می شود.

gabreil

iranerbild

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.