fblike job contact English English English 

TÜV NORD توف نورد چیست

Konzernzentrale der TÜV NORD GROUP in Hannover © TÜV NORD GROUP/Regine Rabanus

Konzernzentrale der TÜV NORD GROUP in Hannover © TÜV NORD GROUP/Regine Rabanus


TÜV اختصاری برای سه كلمه آلمانی Technischer Überwachungs-Verein به معنی “اتحاديه بازرسی و پايش فنی” می‌باشد.

آرم TÜV يك آرم ثبت شده تحت حفاظت بين‌المللی است و فقط شركت‌هايی اجازه دارند اين نام را استفاده كنند كه مطابق با ضوابط اتحاديه توف‌های آلمان (Verein deutscher TÜV) حداقل 25% سهام آن‌ها متعلق به يكی از TÜV‌های ثبت شده در آلمان باشد. در اواخر قرن نوزده ميلادی و در مسير صنعتی شدن كشور آلمان، سازمان‌هايی در فدرال‌ها و يا مناطق متفاوت اين كشور به منظور تضمين كيفيت در محصولات صنعتی و پايش در زمينه‌های مختلف فنی شكل‌دهی شدند.

پديد آمدن اين سازمان‌ها بر پايه بكارگيری دانش و تخصص موجود در صنايع و ايجاد ساختارهای معين به منظور بازرسی و پايش به صورت شخص ثالث و بی‌طرف، بوده است.
tuv nord

سازمان‌هايی كه با عنوان TÜV در فدرال‌های مختلف آلمان به وجود آمده‌اند،‌ با پيشوند يا پسوند مرتبط با منطقه خود در آلمان نام‌گذاری شده و به صورت شخصيت‌های مستقل حقوقی در مناطق مختلف آلمان ثبت شده‌اند.

سازمان‌های TÜV با تشكيل گروه‌های كاری تلاش در گسترش پهنه عملياتی خود داشته‌اند و در اين مسير گروه‌های متفاوتی به شكل هولدينگ سازماندهی شده‌اند.

تشکیل گروه TÜV NORD

در بازه زمانی سال‌های 1873- 1869 سازمان‌های

– RWTÜV e.V
– TÜV Nord e.V
– TÜV Thüringen e.V
– TÜV Hannover/ Sachsen-Anhalt e.V

تاسيس شدند.سازمان‌های مذكور با ايجاد مشاركت‌ها در سطح آلمان و ساير كشورهای دنيا، ‌تلاش در پايدارتر كردن سازمان‌ها،‌ استفاده گسترده‌تر از توانمندی‌های تخصصی و نيز ترويج خدمات در سطح بين‌المللی داشته‌اند.با توجه به گستره عملياتی سازمان‌های مذكور در مركز و شمال آلمان، نام Nord (به معني شمال) بر روي اين گروه جديد گذارده شد و گروه TÜV NORD به حالت فعلی شكل گرفت.بديهي است كه سازمان‌های شكل‌دهنده گروه TÜV NORD در سطح حقوقی و مديريتی برقرار مانده و خدمات اين گروه در سطوح عملياتی در سراسر دنيا تحت نام و آرم TÜV NORD ارائه می‌گردند.ساختار کلان سازمانی گروه TÜV NORD به شکل زیر می باشد.

ارائه خدمات متفاوت در شبكه بين‌المللي هولدينگ TÜV NORD

WWW.tuev-nord.de

ارائه خدمات به مشتریان در سراسر جهان در 8 منطقه عملیاتی

1- Western Europe, Anglo- Saxon 2- Western Europe- Latin Countries
3- Mediterranean 4- Middle East- Arab States
5- Iran & Central Asia 6- India & South Asia
7- Asia / Pacific 8- Eastern Europe

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact