Sunday, 7. June 2015  ir    ir ir
پیروزی تاریخی کردها در انتخابات ترکیه پیروزی تاریخی کردها در انتخابات ترکیه
این پیروزی مقدمه سقوط جکومت اخوانی ها در ترکیه خواهد بود که با حمایت از داعش و جبهه النصرت صدمات ریادی به کشوررهای همسایه... پیروزی تاریخی کردها در انتخابات ترکیه

کردها

این پیروزی مقدمه سقوط جکومت اخوانی ها در ترکیه خواهد بود که با حمایت از داعش و جبهه النصرت صدمات ریادی به کشوررهای همسایه تا کنون وارد کرده اند.

حزب حاکم به حد نصاب 50 درصد نرسید/نمایندگان کُرد ترکیه به پارلمان راه یافتند
شمارش نزدیک به 80 درصد آرا حاکی از آن است که حزب عدالت و توسعه توانسته 45 درصد آرا را به دست بیاورد و حزب دموکراتیک خلق‌ که نماینده کُردها است با بدست آوردن بیش از 11 درصد آرا به حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان دست پیدا کرده است.
گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که پس از شمارش نزدیک به 80 درصد درصد آرا حزب عدالت و توسعه توانسته 45 درصد آرا را به دست بیاورد و حزب دموکراتیک خلق‌ که نماینده کُردها است با بدست آوردن بیش از 11 درصد آرا به حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان دست پیدا کرده که این نتیجه طرفداران این حزب را در استان دیار البکر به خیابان‌ها کشانده است.

تودی زمان گزارش داده که با شمارش 79.54 درصد آرا، حزب عدالت و توسعه 42.43 درصد، حزب جمهوری خواه خلق مورد حمایت علوی ها 24.85، حزب جنبش ملی 16.88 و حزب دموکراتیک خلق‌ مورد حمایت کردهای پ ک ک نیز 11.45 درصد آرا را بدست آورده است.
این درحالی است که پس از شمارش کمتر از 20 درصد آرا حزب عدالت و توسعه توانسته بود با بدست آوردن بیش از 50 درصد پیشتاز مطلق باشد اما با ادامه شمارش ارا شرایط تغییر کرده است.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.