Monday, 4. May 2015  ir    ir ir
هشدار آلمان درباره افزایش سلفی‌ها هشدار آلمان درباره افزایش سلفی‌ها
به گزارش روزنامه “تاگس اشپیگل Tage Spiegel”، امروز دوشنبه در برلین همایش نهاد فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره ترور اسلامی در اروپا... هشدار آلمان درباره افزایش سلفی‌ها

hans-georg maassen

به گزارش روزنامه “تاگس اشپیگل Tage Spiegel”، امروز دوشنبه در برلین همایش نهاد فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره ترور اسلامی در اروپا آغاز به کار کرد.

“هانس گئورگ ماسنHans-Georg Maassen” رئیس نهاد فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره خطر روزافزون ترور افراطی اسلامی هشدار داده و با توجه به افشاگری های اخیر درباره همکاری‌های اطلاعاتی سازمان اطلاعات امنیت آلمان و آژانس امنیت ملی آمریکا برای جاسوسی از اروپاییان اتهاماتی که در این راستا به “توماس دمایزیر” به عنوان رئیس دفتر صدر اعظم سابق آلمان وارد است را رد کرده و از وی حمایت کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه حدود 680 افراط گرای آلمانی به مناطق بحرانی در عراق و سوریه سفر کرده اند، در عین حال پیش بینی کرد که ما هنوز به نقطه راس این آمار نرسیده ایم. در ضمن این اتباع آلمانی روز به روز بیشتر به دنبال ارتباط با گروه های جهادی می گردند.

رئیس نهاد فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان همچنین خواستار کمک مردم در مبارزه با مسئله ترور شده و گفت: سازمان های امنیتی به جامعه غیر نظامی نیاز دارند.

وی اتهاماتی که به “توماس دمایزیر” وزیر کشور فعلی آلمان و رئیس دفتر سابق صدر اعظم آلمان در جریان افشاگری ها درباره همکاری های اطلاعاتی برلین-واشنگتن در جاسوسی از اروپاییان وارد شده است را رد کرده و گزارشات در این باره را عمیقا زشت ارزیابی کرده و گفت: “دمایزیر” پشت نهاد فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان را تقویت کرده است. از این رو من از وی متشکرم.

“توماس دمایزیر” وزیر کشور آلمان نیز این مسئله را آشکار کرد که اتهامات اخیر علیه سازمان اطلاعات امنیت آلمان باید شفاف سازی شود. این مسئله همچنین برای شخص وی مهم است که در کمیسیون تحقیق پارلمانی درباره جاسوسی ها نظر قطعی خود در این باره را اظهار کند.

وی همچنین گفت: این اطمینان وجود ندارد که دفاع در برابر ترور همواره به خوبی شکل بگیرد. خطرات ملموس و مشخصند. تروریسم افراط گرای اسلامی از طریق شبکه های بین المللی ترور یک بعد اروپایی پیدا کرده است. شمار سلفی ها مرتبا رو به افزایش است. هزار سلفی در حال حاضر در آلمان وجود دارد که حدود 270 نفر از آن ها به عنوان عنصر دردسر ساز و خطرناک طبقه بندی شده اند.

وزیر کشور آلمان همچنین گفت: آمار روزافزون سلفی ها نشان می دهد که اقدامات پیش گیرانه ای که تا به حال انجام می شده کافی نبوده است. همکاری بین سازمان های اروپایی باید بهبود یابد.

وی همچنین از اتحادیه های مسلمان درخواست کرد که تبلیغات اسلام گراهای افراطی را تفسیر کنند. از جمله باید این مسئله واضح شود که اکثر قربانیان ترور مسلمان هستند.

تسنیم

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.