job job job  job        jobjob job  job

اناگرام شخصیت چیست؟

enneagram

امروزه اناگرام به عنوان یکی از شاخص ترین علوم شخصیت شناسی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد.اناگرام عبارت است از یک شکل هندسی که 9 تیپ اصلی شخصیت- ماهیت انسانی و روابط پیچیده آن را ترسیم می کند.هر یک از این تیپ ها در ارتباط با دیگران روش خاص خود را دارند و دارای مجموعه ای خاص از ادراکات و اشتغالات ذهنی ارزش ها و دیدگاههای فردی به زندگی می باشند.
اناگرام به هرکس کمک می کند بفهمد که 9 نقطه نظر متفاوت 9 مجموعه متفاوت از ارزش ها 9 سبک ارتباطی متفاوت 9 روش حل مساله و الی آخر وجود دارد که تمامی آنها مفید هستند و عناصری لازم برای کامیابی انسان و جهانی متعادل هستند.
همواره باید به خاطر داشته باشیم که اناگرام نمی تواند ما را در یک چهار چوب قرار دهد بلکه چهارچوبی را که قبلا در آن قرار داشتیم (ولی آن را نمی شناختیم ) و راههای خروج از آن چهارچوب را به ما نشان می دهد.
اناگرام به ما کمک می کند که تفاوت های معنی دار انسان ها را در یابیم و این پندار اشتباه که دیگران هم باید همان انگیزه ها و اولویت ها و ارزش های ما را داشته باشند را کنار بگذاریم. به این ترتیب ما یاد می گیریم که به کسانی که مثل ما نیستند احترام بگذاریم و با آنها با شفقت و مهربانی و گذشت رفتار کنیم.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job