Saturday, 24. May 2014  ir    ir ir
نهادهاي ايراني مستقر در آلمان نهادهاي ايراني مستقر در آلمان
پیشنهاد می شود :پیام رسان سروش بجاي تلگرام؟گراهام : می ترسم ژن ایرانی داشته باشمدادگاه هامبورگ به سود بانک ملی ایرانايرانيان موفق در آلماندرگیری... نهادهاي ايراني مستقر در آلمان

نهاد های ایران المان

iranerbild

  • زهرا علوی

    October 13, 2015 #1 Author

    با سلام فرزند من که بیماری اتیسم دارد و اکنون 12سال دارد .اورا از سیستم اموزشی بیرون کرده اند و هیچ امکاناتی برای او فراهم نمیکنند.ایا این درست است که فرزند مرا از جامعه اموزشی بیرون کنند .مگر این بچه ها اثتثنایی نیستند پس باید مدرسه و اموزش انان نیز اثتثنا باشد .دوست دارم به کشور المان بروم تا برای فرزندم ارزش قائل شوند و او را در جامعه خود راه بدهند و از سیستم اموزشی ان کشور استفاده کند.چون شنیده ام که انجا برای انسانها ارزش قائلندخواهش میکنم مرا راهنمایی کنید.

    Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.