job job job  job        jobjob job  job

سرمایه گذاری در اروپا در پائینترین سطح در بیست سال گذشته

gattaz

سرمایه گذاری در اروپا به پائینترین سطح خود در بیست سال گذشته افول کرده است، اما اربابان صنایع در اروپا سخت مایلند به صندوق جدید سرمایه گذاریهای استراتژیک دست یابند که کمیسیون اروپا از ماه ژوئن آغاز خواهد کرد.

پیر گاتازpierre gattaz ، مدیر فدراسیون بازرگانی فرانسه گفت: “در سطح جامعه، در امور مالیاتی و نیز محیط زیست، مهم استکه بتدریج ادغام شده و کاغذبازیهای اداری و مقررات مربوط به محیط زیست را ساده تر کنیم.”

رئیس انجمن بازرگانان سی و سه کشور اروپایی افزود: “باید چند نکته را مد نظر قرار دهیم: هزینه سوخت باید کاهش یابد، مقررات اداری آسان و درها بسوی بازار بین المللی باز شود.”

کمیسیون اروپا امیدوار است صندوق جلب سرمایه جدید اتحادیه اروپا با بیست و یک میلیارد یورو، بتواند مبلغ سیصد و پانزده میلیارد یورو را بخود جلب کند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت: “آن نخست وزیرانی که به شهروندانشان می گویند این صندوق به اندازه کافی بلندپروازی ندارد، باید برای وجوه مورد نیاز دست در جیبشان بکنند.”

در میان سایر پروژه ها، طرح بازار دیجیتالی مشترک بیشترین توجه را بخود جلب کرده است.

یکی از اعضای کمیته شرکت تلفونیکا گفت: “بیکاری در میان جوانان در مشاغلی که مربوط به تکنولوژی می شود، وجود ندارد. این نمونه خوبی است که نشان می دهد گسترش این زمینه تا چه حد برای اقتصاد اروپا لازم است تا بتواند با جهان رقابت کند.”

طرح جدید بازرگانی اینترنتی که اروپا را به سایر نقاط جهان مرتبط کند، در ماه مه توسط کمیسیون اروپا ارائه خواهد شد.

برگرفت یورونیوز

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job