Friday, 27. March 2015  ir    ir ir
کمک خلبان آلمانی عامل سقوط کمک خلبان آلمانی عامل سقوط
  آندره آس لوبیتز Andreas-Lubitz، کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز دچار افسردگی مزمن و بیماری روانی بوده است. به نوشتۀ روزنامۀ آلمانی «بیلد»،... کمک خلبان آلمانی عامل سقوط

 andreas-lubitz

آندره آس لوبیتز Andreas-Lubitz، کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز دچار افسردگی مزمن و بیماری روانی بوده است. به نوشتۀ روزنامۀ آلمانی «بیلد»، وی در سال ۲۰۰۹ دچار افسردگی مزمن شده و پس از آن بمدت چند ماه تحت درمان قرار داشته است.

یکی از همسایگان این کمک خلبان در این باره می گوید: « من واقعا از اتفاقی که افتاده ناراحت هستم. انسان های زیادی جان خود را به خاطر یکنفر که افسرده بوده و می خواسته خودش را از بین ببرد، مرده اند. او جان ۱۵۰ نفر را گرفته است. این اتفاق وحشتناک است و نمی توانم باور کنم از یکنفر چنین کاری سر بزند.»

بنا به گفتۀ مقامات شرکت هواپیمایی جرمن وینگز، این کمک خلبان بمدت چندماه نیز دورۀ آموزش خلبانی اش را ترک کرده بوده و در سال ۲۰۱۳ به استخدام این شرکت هواپیمایی درآمده است.

آنده آس لوبیتز روز سه شنبه عمدا موجب سقوط این هواپیمای مسافربری با ۱۵۰ مسافر و خدمه شد. تحقیقات در این زمینه همزمان با عملیات جمع آوری قطعات هواپیما و اجساد قربانیان ادامه دارد.

andreas-lubitz2

تحقیق درباره کمک خلبان آلمانی هواپیمای سرنگون شده در کوه های آلپ، با تفتیش خانه وی و والدین اش ادامه یافت.

به گفته دادستان شواهد حاکی است که اقدام تعمدی آندراس لوبیتز ۲۸ساله سبب کشته شدن تمامی مسافران پرواز ۹۵۲۵ شرکت جرمن وینگز شده است. پلیس آلمان با ورود به خانه والدین این کمک خلبان در شهر مونتاباور تلاش کرد تا به شواهد و مدارکی برای کشف انگیزه وی دست یابد. در این عملیات یک تن نیز بازداشت شد.

همچنین خانه این کمک خلبان در دوسلدورف نیز تفتیش شد.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.