Monday, 9. March 2015  ir    ir ir
سخنان جالب یونسی: پایتخت ما در عراق است سخنان جالب یونسی: پایتخت ما در عراق است
علی یونسی، دستیار ویژه ریاست جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی، روز یکشنبه ۸ مارس گفت که کشور عراق در حوزه نفوذ... سخنان جالب یونسی: پایتخت ما در عراق است

tispoon

علی یونسی، دستیار ویژه ریاست جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی، روز یکشنبه ۸ مارس گفت که کشور عراق در حوزه نفوذ ایران قرار دارد و دو کشور یا باید باهم بجنگند و یا یکی شوند.

یونسی این سخنان را در «همایش بزرگ هویت ایرانی» که هم اکنون در شهر تهران برگزار می‌شود به زبان آورد.

یونسی در این سخنرانی به «خرده فرهنگهایی» اشاره کرد که به مرور زمان در فرهنگ ایران حل شدند و یا به گفته او «ایرانیزه» شدند.

یونسی در تبیین فرهنگ ایرانی حدود سرزمینی ایران را بسیار فرا‌تر از مرزهای کنونی ایران دانست و «فلات ایران» را شامل کشورهای افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، و عراق دانست.

یونسی گفت که برای حفظ «منافع و امنیت ملی» باید به «منطقه نفوذ و حریم» ایران توجه داشت.

او در مورد عراق گفت: «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسأله هم برای امروز است و هم گذشته. چرا که جغرافیای ایران و عراق غیر قابل تجزیه است و فرهنگ ما غیرقابل تفکیک است. پس ما یا باید با هم بجنگیم و یا یکی شویم.»

یونسی گفت: «همه کسانی که درفلات ایران زندگی می‌کنند مورد حمایت ما خواهند بود».

به گمان برخی تحلیلگران، حوضه سیاسی نفوذ ایران اکنون از دوره صفویه فراتر رفته و به مرز ساسانیان رسیده است و به نظر می رسد در دهه بعد به حوضه نفوذ هخامنشیان و یا فراتر برسد

iranerbild

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.