Thursday, 5. March 2015  ir    ir ir
افزایش فقر و تضاد طبقاتی در آلمان افزایش فقر و تضاد طبقاتی در آلمان
بر اساس پژوهشی که از سوی یکی از سازمان های غیر دولتی تامین اجتماعی در آلمان صورت گرفته است 12.5 میلیون آلمانی فقیر محسوب... افزایش فقر و تضاد طبقاتی در آلمان

افزایش فقر و تضاد طبقاتی در آلمان

بر اساس پژوهشی که از سوی یکی از سازمان های غیر دولتی تامین اجتماعی در آلمان صورت گرفته است 12.5 میلیون آلمانی فقیر محسوب می شوند. این پژوهش بر اساس بررسی داده هائی است که طی یکسال جمع آوری و آنالیز شده است.
بر اساس این گزارش میزان فقر طی سال 2012 تا  2013  0.5%  افزایش داشته است. این گزارش نشان از وخیم تر شدن وضعیت فقر در آلمان می دهد بطوری که در مقایسه با سال 2006 یک دهم به میزان  فقر افزوده شده است.

بجز ایالت “زاکسن- آنهالت” در شرق آلمان که فقر در آنجا اندکی کمتر شده است، دیگر ایالت های شانزده گانه آلمان، همه  شاهد افزایش فقر بوده اند. ایالت های “برمن”، “زارلند” 1.7% و “هامبورگ” 2% افزایش را نشان می دهند. بدین ترتیب در سال 2013 اگرچه هامبورگ با داشتن سرانه 16.9% ، بالاتر از حد متوسط در آلمان قرار گرفته، اما شتابِ رشد فقر در این ایالت در این سال بدتر از بقیه ایالت ها بوده است.  در سال 2103 ایالت های “بایرن” و “بادن- وُتمبرگ” در جنوب آلمان کمترین میزان فقر را داشته و برلین پایتخت آلمان با سرانه ای بالاتر از 21 درصد  در بین فقیرترین ایالت ها قرار می گیرد.

در آلمان بر اساس آنچه در اتحادیه اروپا معمول است فردی که در ماه کمتر از 892 یورو درآمد داشته باشد فقیر محسوب می شود. این میزان البته تنها برای یک فرد که تنها زندگی می کند محاسبه شده و برابر با 60% درآمد متوسطه در آلمان می باشد.

حنیف حیدرنژاد
20.02.2015

انتگراسیون ایرانیان آلمان

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.