job job job  job        jobjob job  job

وقتى از گنجمان غافليم

Dr Ferydon Joneidy

فريدون جنيدى توجه به ريشه هاى فرهنگى را از الزامهاى رشد ادبيات مىداند.اين شاهنامه پژوه درباره عوامـل رشد ادبيات در هر كشـورى از جمله ايـران بـه ايسنا گفت: خواهى نخواهى آزادى در گفتار و سخن ممكن است باعث رشد و توسعه ادبيات شود؛ منتها
به شـرطى كه به بنيـادهـا و پـايـه هـاى فـرهنگـى تـوجه شود. او در ادامه اظهـار كـرد: در اين زمينـه هـرچه به بنيادها و ريشه هاى فـرهنگى يك كشـور تـوجه شود، احتمال شكـوفايى شاخ و برگها هم بيشتر اسـت. راه چـاره در اينبـاره نيـز آگاهى از زبـان و فـرهـنـگ و انديشـه ايـران باستان است. مـنـظـورم از آگاهى هـم آگاهى فرهنگى است. اين درحالى است كه در كشور ما نه در مـدرسه ها و نه در دانشگاهها نه تنـهـا بـه ايـن موضوع توجه نمى شود بلكه پرداختن به آن را مسدود و محدود هم مىكنند. او با بيان اينكـه رهايى از ريشـه ممكن نيـسـت، ادامـه داد: خـواهى نـخـواهـى وقتـى نويسنـده آگاهى بيشترى از درخت كهنسال فـرهنـگ داشته باشد، بهتر مىتواند به خلق ادبيات دست بزند.

مهمترین اثر استاد جنیدی ویرایش شاهنامه فردوسی از افزوده هاو دستبرد تاریخی دولت غزنوی در آن و همچین کتاب مهم داستان ایران و رمز گشایی اسطوره های ایرانی است.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job