fblike job contact English English English 

کشف گنج فاطمیان

gold

ایرانبیلد>  فاطمیان حکومتی شیعیه و جزو اسماعیلیان بودند که در مصر لیبی تونس و فلسطین اردن سوریه فرمانروایی می کردند. این حکومت دشمنان زیادی داشت و بارها به بهانه دینی مورد حمله قرار گرفت. به تازگی صندوقی شامل دو هزار سکه طلا مربوط به فاطمیان (هزار سال پیش) در زیر آب کشف شد. این گنج در یک کشتی غرق شده در سواحل فلسطین پیدا شد.

باستانشناسان یهودی آن را مالیات و خراج فرماندار قیصریه (سیزاریا شمال اسراییل) می دانند که بسوی مصر گسیل شده بود. مصر در زبان پهلوی موچرا گفته می شد و مصر معرب موچر است.

ارزش این صندوق طلا بسیار بالاست و قابل قیمت گذاری نیست. یهودیان از قدیم شیفته عتیقه جات بودند و همیشه در همه جای دنیا دنبال آن هستند. بسیاری از باستان شناسان معروف دنیا یهودی بوده اند. بسیاری از آثار باستانی ایران توسط همین باستان شناسان بهودی از ایران خارج شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
contact