job job job  job        jobjob job  job

قوانين مهاجرت در آلمان

مهاجرت المان

پس از مدتهاي مديد و بحثهاي طولاني بالاخره دولت ائتلافي سرخ و سبز در آلمان به همراه احزاب اپوزيسيون يعني سوسيال مسيحيها و دموكرات مسيحيها مشتركآ قوانين و مقررات جديدي را در رابطه با مهاجران تدوين كردند.

محض اطلاع بايد به عرضتون برسونم كه، پس از مدتهاي مديد و بحثهاي طولاني بالاخره دولت ائتلافي سرخ و سبز در آلمان به همراه احزاب اپوزيسيون يعني سوسيال مسيحيها و دموكرات مسيحيها مشتركآ قوانين و مقررات جديدي رو تدوين كردن. اين مجموعه، شامل برخي مفاد قانوني تغيير يافته در زمينه مهاجرت به آلمان، اقامت و ادغام شدن مهاجران خارجي در جامعه اين كشور هستش. علاوه بر اين در اين مجموعه مقرارت، تداركات امنيتي هم جا داده شدن كه بعد از سو قصدهاي نيويورك، واشنگتن و مادريد، ضروري به نظر ميرسيدن. قوانين مربوط به مهاجران در آلمان، در بسياري از موارد تغيير كردن و ما همونطور كه قول داده بوديم، خلاصه كوتاهي از اونها رو در اين اينجا به عرض شما ميرسونيم.

♣♣♣

 width=255

اشكال مختلف اقامت: در اين زمينه، تا حالا ۵ فرم مختلف اجازه اقامت در آلمان وجود داشتن، كه حالا طبق قوانين جديد به ۲ فرم خلاصه ميشن، يعني اقامت دائم و اقامت موقت. به اين ترتيب علت اقامت افراد خارجي در آلمان در نظر گرفته ميشه يعني براي مثال، اجازه اقامت بخاطر تحصيل، اشتغال بكار، پيوستن به افراد خانواده و به دلايل نوعدوستانه. براي نظارت و سازماندهي امور مربوط به اقامت خارجيان “اداره مهاجرت جمهوري فدرال آلمان” كار خودش رو آغاز خواهد كرد و بايد اضافه كنيم كه، اين اداره از مقامات مسئول در “اداره فدرال پذيرش خارجيان پناهجو در آلمان” منشا ميگيره.

اشتغال بكار در آلمان: افرادي كه از تحصيلات دانشگاهي حد اعلا برخوردان مثلآ متخصصان رشته هاي علمي يا امور مربوط به كامپيوتر، حالا ديگه ميتونن از همون آغاز ورودشون به آلمان از يك اقامت دائم برخوردار بشن و ساكن اين كشور باشن. علاوه بر اين از خارجيهائي استقبال ميشه كه، قادرن در آلمان حداقل مبلغي برابر يك ميليون يورو سرمايه گذاري كنن، يا اينكه بتونن حداقل براي ۱۰ نفر محل كار بوجود بيارن.

دانشجوهاي خارجي از اين به بعد اجازه دارن پس از به آخر رسيدن تحصيلاتشون، يكسال در آلمان بمونن، تا در صورت امكان اينجا كار و درآمدي بدست بيارن. كل روند اداري براي گرفتن اجازه كار و اجازه اقامت براي خارجيا ساده تر خواهد شد. افراد متخصصي كه مايلن در آلمان مشغول بكار بشن، به سهولت ميتونن از مقامات مربوطه اجازه اقامت بگيرن. براي كساني كه از تخصص ويژه مورد نيازي بر خوردار نيستن و در حقيقت مردم عادي، همچنان مهاجرت به آلمان، امري غير ممكن باقي ميمونه. اتباع كشورهائي كه اخيرآ به اعضاي اتحاديه اروپا پيوستن ميتونن به منظور اشتغال بكار به آلمان بيان اگه از خود كشور آلمان و اتباع كشورهاي قديميتر عضو اين اتحاديه، كسي براي انجام شغل مربوطه خودش رو معرفي نكرده باشه.

قبول مهاجر به دلايل نوع دوستانه: حقوق مربوط به اقامت پناهجويان بهبود پيدا ميكنند. افرادي كه به خاطر جنسيتشون مورد تعقيب قرار دارند، به عنوان پناهجو در آلمان پذيرفته ميشوند. هر كسي كه بعد از گذشت يكسال و نيم نتواند، به حكم اخراجش از آلمان عمل كنه و اين كشور رو ترك كند، در صورتيكه خودش مسئول اين تاخير نبوده باشد، از اجازه اقامت برخوردار ميشود. برخلاف اونچه كه قبلآ در نظر گرفته شده بود، در مورد پناهجويان حالت در اصطلاح “انتظار يا تحمل” براي رسيدگي به پرونده اونها، به قوت خودش باقي ميماند. در موارد دشوار و ضروري، يك كميسيون ايالتي ميتونه به امور مربوط به اجازه اقامت رسيدگي و افراد رو از اين حق برخوردار كند.

نگين كروئي

قسمت دوم

در هفته اي كه گذشت بار ديگه مسئله مهاجران غير قانوني و اقدامات مقامات كشور ايتاليا براي خارج كردن پناهجويان افريقائي از اين كشور بحث داغي درباره قوانين و مقررات مربوط به مهاجرت و پناهجوئي در اروپا رو به دنبال داشت.

notruf

پيوستن افراد خانواده به همديگه: قانون جديد مهاجرت هم همچون گذشته، پيوستن افراد خوانواده به همديگه رو، در نظر ميگيره. فرزندان پناهجوياني كه از اجازه اقامت در آلمان برخوردار شدن، طبق قوانين كنوانسيون ژنو در اين زمينه، تا سن ۱۸ سالگي از اين حق برخوردارن كه، به والدينشون در آلمان بپيوندن و در اينجا زندگي كنن. البته اين بچه ها بايد زبان آلماني ياد بگيرن و در جامعه آالمان ادغام بشن. در موارد ديگه، يك مرز سني ۱۶ سال تعيين شده و البته در اين رابطه، صلاح كودكان و موقعيت خانواده مزبور هم، مورد توجه قرار ميگيرن.

ادغام مهاجرا در جامعه آلمان: با قانون جديد مهاجرت، در كشور آلمان، اجراي يك سياست هدفمند در اين زمينه آغاز ميشه. هسته اصلي اين قصد، دوره هاي يادگيري زبان و آشنائي با جامعه آلمان براي مهاجرا هستش. اما در عين حال، خارجيهائي كه سالهاست در آلمان زندگي ميكنن بايد در كلاسهاي آموزش زبان آلماني شركت كنن. دولت آلمان، بخشي از مخارج اين دوره هاي آموزشي براي مهاجراي جديد و همچنين براي زبان آموزي به ۵۰ هزار نفر از مهاجراي قديمي ساكن آلمان رو به عهده ميگيره. هر كسي كه در اين دوره ها شركت نكنه، ممكنه كه اجازه اقامتش در آلمان رو از دست بده يا اينكه به اين خاطر از برخي مزاياي اجتماعي خودش در اينجا، محروم بشه. لازم به تذكره كه شركت كنندگان دراين دوره هاي آموزشي زبان، به نسبت درآمدي كه دارن، بخشي از شهريه خودشون رو پرداخت ميكنند.

اقامت براي شهروندان كشورهاي اروپائي: براي كساني كه از تابعيت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا برخوردارن، بزرگواري مسئولان امر، به حدود شرايط بوروكراسي بستگي پيدا ميكنه. به اين ترتيب كه، اونها در آلمان ديگه هيچگونه اجازه اقامت احتياج ندارن بلكه، مثل مردم كشور آلمان، بايد محل سكونتشون رو به مقامات مسئول اطلاع بدن. اما اگه اجازه بدين، بقيه اين بحث رو به برنامه آينده موكول ميكنيم.

مهاجرت کانادا

قسمت سوم

از تاريخ كشف آمريكا، اغلب مردم اروپا بودن كه، اين قاره رو ترك ميكردن، تا در دنياي جديد به كار و زندگي بپردازن. در قرنهاي نوزدهم و بيستم ميلادي، بيش از ۶۰ ميليون اروپائي به آمريكا مهاجرت كردن و ۶ تا ۷ ميليون از اين تعداد، آلماني بودن. اين مهاجرا شامل مخالفان سياسي و مذهبي، افراد ماجراجو و پيش از همه، مردم فقيري بودن كه، حاكمان اون دوره در اروپا به هر صورت اونها رو “زيادي” ميدونستن. در حال حاضر اما، اين مقامات آلماني هستن كه، در تلاشن نظم و ترتيبي براي مهاجرت به آلمان بوجود بيارند.

امر پذيرش پناهجو: هر كسي كه در جمهوري فدرال آلمان به عنوان پناهجو پذيرفته بشه، در عين حال، از اجازه كار در آلمان برخوردار ميشه. اما بايد تذكر بديم كه پس از گذشت ۳ سال از پذيرش پناهندگي افراد، بار ديگه، پرونده اونها مورد بررسي قرار ميگيره، تا مشخص بشه كه، هنوز هم دلايل پناهجوئي اونها وجود داره يا نه. روند رسيدگي به پرونده هاي پناهجوها، قراره ساده تر بشه و اداره اي كه تا الان مسئول انجام اين كار بوده، يعني اداره رسيدگي به امور پناهجويان در جمهوري فدرال آلمان، منحل ميشه. كساني كه از كشورشون خارج ميشن و تازه بعد از اون، به اقدامي دست ميزنن كه، بتونن تحت اون عنوان، در آلمان تقاضاي پناهندگي بدن، ديگه در آلمان شانسي نخواهن داشت.

بازگشت افراد آلماني نژاد مقيم كشورهاي ديگه: آلماني نژادهائي كه مدتها از كشور آلمان دور بودن و در حقيقت از تابعيت كشور ديگه اي برخوردار بودن، اگه قصد داشته باشن بار ديگه به آلمان برگردن و بويژه افراد خانواده اونها، درآينده بايد نشون بدن كه، حداقل از آشنائي به پايه زبان آلماني برخوردارن.

مبارزه بر عليه تروريسم: موارد امنيتي قانون جديد مهاجرت به آلمان، از همون شروع مذاكرات مربوطه، جز مهمي از اين بحثها بودن، اما بعد از سوقصدهاي مادريد در ماه مارس سال جاري، جاي ويژه اي رو به خودشون اختصاص دادن. در آينده، قانوني براي اخراج خارجيهائي وجود خواهد داشت كه، براي كشور آلمان خطرناك محسوب ميشن. اين حكم ميتونه، از طرف ديوان عالي كشور يا در موارد ويژه، از طرف دولت آلمان صادر بشه. شرط صدور يك حكم اخراج، تشخيص اين امره كه، در اصطلاح “پيش بيني خطر” ناميده ميشه و بايد بر پايه اسناد و مدارك استوار باشه. اگه اين حكم اخراج، قابل انجام نباشه، مثلآ به اين دليل كه فرد مزبور در كشور خودش، با خطر شكنجه و اعدام روبرو خواهد بود، امكان اين وجود داره كه، شرايط سختي براي اون فرد تعيين بشن كه، آزاديهاي شخصي او رو بسيار محدود ميكنند.

برخلاف، افرادي كه در خريد و فروش انسانها دست داشتن و به اين خاطر به زندان محكوم شدن، در آينده ميتونن بلافاصله از كشور اخراج بشن. در قاعده، اين امر همچنين در مورد خارجيهائي صدق ميكنه كه، به سازماني تعلق دارن، كه از تروريسم حمايت ميكنه. خارجيهائي كه سرپرستي انجمني در آلمان رو به عهده دارن كه، از نظر قانوني ممنوع شده، بر اساس قانون جديد مهاجرت، از كشور اخراج ميشند.

در موراد مختلف مثلآ در مورد كساني كه افراد رو برعليه ديگران تحريك ميكنن و به تبليغ از نفرت نسبت به ديگران ميپردازن، بنابراين يعني حتي رهبران مذهبي مساجد، كه پيروان خودشون رو، به حركتهاي تروريستي تشويق ميكنن و اعمال تروريستي رو محق ميشمرن، اين حكم اخراج، ميتونه به اجرا دربياد.

در پايان بايد تذكر بديم كه قانون جديد مهاجرت به آلمان، پس از تصويبش در مجلس نمايندگان آلمان، از روز اول ژانويه سال ۲۰۰۵ ميلادي قدرت اجرائي خواهد داشت.

رویای مهاجرت به آلمان، باید و نبایدها

دویچه وله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.
15 پاسخ برای“قوانين مهاجرت در آلمان

 1. Avatar هانس مطلوبکاری گفت:

  سلام من 44 ساله و متولد آلمان هستم ولی از ۵ سالگی ایران زندگی کردم و پدر و مادرم هم ایرانیند . مادرم بعد از متارکه به المان باژگشت و آنجا زندگی میکند ایا میتوانم به المان مهاجرت کنم یا باید پناهنده شوم

 2. Avatar ميلاد گفت:

  دوستان عزیزی که قصد مهاجرت به اروپا و آمریکا و کانادا رو دارند
  تهیه کیس پناهندگی ۱۰۰٪قبولی و ثبت نام در u.n ترکیه
  مهاجرت به اروپا ۱۰۰٪ تضمینی دریافت وجه بعد از رسیدن مسافر به مقصد
  ترکیه به ایران قاچاقي
  اخذ اقامت ترکیه با کمترین هزینه

  تلفن..تلگرام.ایمو

  ۰۰۹۰۵۳۴۲۳۴۰۵۱۲……………میلاد چگینی

  M.chegini5163…………..اینستاگرام

 3. Avatar مهاجر گفت:

  ممنون از این اطلاعات
  ایا تمام افراد خانواده می توانند با این روش مهاجرت کنند ؟ پدر مادر چطور؟

 4. Avatar TAhere seyedi گفت:

  اتباع افغانی موقیم ایران هستیم. 23 سالمه

 5. Avatar TAhere seyedi گفت:

  من دانشجویی کارشناسی الکترونیک .خواهرم کاردانیه حسابداری. برادرم دو تجربی. با مادرم زندگی میکنیم ایا میتوانیم اقامت المان را بگیریم.

 6. نام من عزیز الله (سرروضه وال) است از سال 1982 الی 1985 در جمهوری دموکراتیک المان در مکتب نظامی وتو وینزر درس خواندیم و باز به افغانستان امدم در سال 202 تا 210 در کابل همرای نیروهای المانی در چوکات اساف ایفای وظیفه می نمودیم ان هم در بخش رادیو و اخبار که ما از بنیان گذاران رادیو صدای اذادی می باشم و در اخبار صدای اذادی عکس های زیادی ما چاپ گردیده و صدای ما را ازطریق رادیو هم خیلی مشهور شده از مدت شش سال از طرف افراد ضد دولت به گنا اینکه ما با المانها کار نمودیم و مارا جاسوس الما نها خطاب می کند می خواهند ما وفامیلم را از بین ببرد ما 5 ما قبل درخواست پناهندهگی به سفارت المان در کابل دادیم ولی انها دو بار به ما ایمل کردند که اسناد شما را روان کردیم منتظیر باش ما تا هنوز منتظرم و هر لحظه زنده گی من در خطر است نشه که همین امروز تروریستان مارا با فامیلم از بین ببرد چه کنم به کی فریاد دلم را برسانم شما اواز ما را به یک مرجع برسانید تشکر

  • Avatar صدیقی گفت:

   کمک از الله بخواه نه از کفار زیراکه الله سبحانه وتعالی میفرماید بشرالمنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یبتغون عندهم الهم عزت فان العزت لله جمعا. بنابراین خواستن کمک ومعاونت از الله انسان را درمسیر رهنمائی میکند وسعادت دارین نصیب اش میگردد اما کمک ومعاونت از کفار بسیار زمان اندک بوده و الی آلمان میباشد ولی بعداز مرک آن آلمان وآلمانیان در داخل قبروجود ندارد که خودت را رهنمایئ کند. والسلام

 7. Avatar majid گفت:

  سلام من 27 سال سن دارم 10 ساله کارم mdf ب صورت حرفهای کار میکنم ولی بیمه ندارم میتونم ثابت کنم 10 سال سابقمو میخوام راهنماییم کنید چطور میتونم برم المان واسه کار ی راه ساده میخوام ترجیحا قانونی مرسی

 8. خیلی تشکر از معلومات ارسالی شما دوست عزیز

 9. Avatar آرش گفت:

  بنده دارای سه مدک مهندسی عمران-مهندسی نقشه برداری- فوق لیسانس rs&gis هستم
  مدارک فنی و حرفه ای هم دارم دارای مدک فوق دیپلم نقشه برداری هم هستم
  دارای 2 فرزند هستم متاهل هستم همسر بنده مهندسی سخت افزار کامپیوتر میباشد
  همسر بنده دارای مدارک مدیریت مایکرو سافت از فنی حرفه ای میباشد و دارای
  مدارک کاپیوتری دیگری از فنی حرفه ای است وهمسر بنده دارای مدارک مدیریت شبک
  mctip میباشد وهمسر بنده دارای مدارک فنی و حرفه ای آشپزی میباشد و اینکه بنده و همسرم دارای آیلس 5.5 میباشم
  و اینکه در حال آموزش زبان آلمانی هستیم.
  ممنون از راهنمایی های شما

  • Avatar سید علی شمس گفت:

   سلام
   دوست خوبم با این همه مدارک ک خودت و خانمت داری ب نظر من ک یه افغانی هستم و مدت سی سال در ایران ب صورت مجاز اقامت داشتم نظرم اینه ک اینجا هیچ خبری نیس جز پشیمونی هیچی نداره البته برا من ک هیچی نداشتم توایران والانم اجازه اقامت دارم تو المان از سرمم زیاده من میگم نیا تو زندگیت خوبه اونجا اینجا هیچ خبری نیس و باید همه چی رو از اول شرو کنی در ضمن ایرانیای عزیز اینجا ی راه برا قبول شدن داره ک اونم تغییر دین هس ینی باید مسیحی بشی ک اونم درد سرای خاص خودشو داره من بی طرفانه مگم ب خدا پشیمون میشی همه چیز را باید از صفر شرو کنی و باید صبر داشته باشی و مشکل مهمم اینجا اموزش زبان المانی هس اگه هم راهنمایی بیشتری میخای شماره من اینه خوشال میشم بتونم خدمت کنم

   • Avatar صدیقی گفت:

    جناب شمس صاحب جزاک الله خیرا کثیرا وبا این رهنمای های نیک تان خداوند اجر عظیم را در دارین نصیب تان گرداند

   • Avatar Pegah گفت:

    کاش همسر عقل از سر پریده منم می فهمید اونجا هیچ خبری نیست و آواره مون نمی کرد.هنوز نرفته غم عالم روی دلم هوار شده…زبون مزخرفشون،غربت،فشار و سختی….من ایران خودمونو با بهشتم عوض نمیکنم،وقتی خانواده و دوستاتو نداری توی بهشتم باشی برات جهنمه…فقط باید یه آدم بیخیال و سرد باشی تا بتونی همچین وضعی رو تحمل کنی…..لعنت به المااااااان .

    • Avatar Zamani گفت:

     دوست عزیز خوب چرا آلمان دوست نداری بهش فحش میدی؟ طلاق بگیر بزار اون پیشرفتشو بکنه تو هم بمون با خانواده و دوستان


بازگشت به بالا


Reportage
Iran
notruf

     job