Thursday, 22. January 2015  ir    ir ir
رهبر جنبش پگیدا استعفا داد رهبر جنبش پگیدا استعفا داد
رهبر جنبش ضداسلام‌گراهای آلمان پس از انتشار تصویرش که در آن ظاهری شبیه هیتلر برای خود ساخته بود از رهبری این جنبش کنار رفت. در... رهبر جنبش پگیدا استعفا داد

bachmann

رهبر جنبش ضداسلام‌گراهای آلمان پس از انتشار تصویرش که در آن ظاهری شبیه هیتلر برای خود ساخته بود از رهبری این جنبش کنار رفت. در این عکس که در برخی روزنامه‌های دردسدن در آلمان منتشر شده، لوتز باخمن موهایش را به یک طرف شانه زده و با سبیل کوچکی شبیه آدولف هیتلر، قیافه‌ای شبیه دیکتاتور آلمان به خود گرفته است.
سخنگوی حزب پگیدا گفته است که آقای باخمن به خاطر سخنان “ناپسندش” عذرخواهی کرده است و گفته فقط به خاطر شوخی در این عکس خودش را شبیه هیتلر کرده است.
لوتز باخمن همچنین به خاطر نفرت‌پراکنی درباره پناهندگان از سوی دادستانی آلمان تحت پیگرد قرار گرفته است.

دولت آلمان اما این اقدام آقای باخمن را محکوم کرده است. زیگمور گابریل جانشین صدراعظم آلمان به روزنامه بیلد گفته است که “هر کس در عالم سیاست خودش را به هیتلر شبیه کند یا احمق است یا نازی. آدم‌های معقول، از احمق‌ها دنباله‌روی نمی‌کنند و آدم‌های محترم از نازی‌ها پیروی نمی‌کنند.”
پلیس پس از آن که رهبران این جنبش به مرگ تهدید شدند، تجمع اعتراضی‌ آنها را روز دوشنبه در درسدن منع کرد.
راه پیمایی این هفته ددوشنبه در درسدن لغو شد اما امروز چهارشنبه هزاران نفر عوض جنبش لگیدا یک شاخه از پگیدا در لایپزیگ ضد اسلام تظاهرات کردند. آنها خواهان اخراج مسلمانان و تخریب مراک فرهنگی مسلمانان در آلمان هستند

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.